Wednesday, November 18, 2015

DavNor todo suporta gihaponsa LPRRCDAVAO DEL NORTE—BISAN kunangpagdumalagitugyanna sa Department of Health, hugtanongihaponangsuporta sa administrasyonniGobernador Rodolfo del Rosario sa LuntiangParaiso Regional Rehabilitation Center (LPRRC).

AngpagdumalagitugyanniadtongOktubre 9, 2015 pinaagisausa simple ngaseremonyangagitambongan sa Asst Secretary sa DOH ngasi Dr. Nestor F. Santiago.

Atol sa gipahigayonngaKapihan sa KapitolyoniadtongHuwebes, mismongsi LPRRC Executive Director Gabriella S. Logronioangnagbutyagngasamtanganaa pa sila sa gitawag ug “transition period,” ang Davao del Norte maoang nag-abaga sa pagpa-sweldo sa tanangmgaempleyadonganaglihok sa pagpadagan sa maong rehab center ug sa ubangmgagalastohan.

“Bisankungna-turn over na sa DOH ang center, perogina-subsidized gihaponni sa probinsyaang salaries and wages. In transition period pa ta karon, so mga June 2016 pangasa DOH natanan,” matodniMsLogronio.

Kahinumdumanngaang LPRRC maoyusa sa malungtaronngaproyektoubos sa administrasyonni
Gob del Rosario sa tuyongaangmganahimongbiktima sa adiksyonmaulian ug mahimongmapuslanonnausabngamembro sa katilingban.

Gawassapaghimo sa rehab center, angprobinsyalngakagamhanan sa Davao del Norte naggahin pa gayod ug pondoarontabanganangmganahimongbiktima sa drogagikan sa pobrengapamilya.    
TungodniinigiilaangDavao del Norte ngausaka “dapitngaayohanan (healing field) ug dilidapitpatyanan(killing field).

Apanbisan pa kungangprobinsya nag-atiman sa mganahimongbiktima sa adiksyon sa droga, alcohol ug bisan sa cyber addiction, lig-on ug hugtanonusabkiningamagpatuman sa balaodilabinabatok sa illegal ngadroga.

Angbiktimamahimong ma-enrolsa LPRRC pinaagi sa “voluntary, involuntary ug compulsory” ngamgapamaagi. Ang voluntary submission nagkinahanglanlangngamopirmaangusakabiktima ug waiver ingongkinahanglanonsumala sa provincial ordinance nganagpaluyoniini. Samtangang involuntary maoypinaagisapetisyon sa ginikanan o mgaparyentengadto sa kortengailangipa-rehab angbiktima. Samtangang compulsory maoymgadinakpansatigpatuman sa balaodngakinhanglanisulod sa rehab center.

Ning bulansaNobyembrengagiilausabingongbulan sa pag-obserbar sa Drug Abuse Prevention and Control Month, adunay “mogradwarnga 11 kamgaresidente (treated victims) gikan sa LPRRC aronmahabalik sa ilangtagsa-tagsakakomunidad human sa 6-12 kabulanngapagtambal.
Angtibuokbulanngapag-obserbarnagdalasatemanga “Let’s Develop Our Lives, Our Community and our Identity Without Drugs.” (DavNorpio)

No comments:

Post a Comment